Program edukacijska jutra održava se u Sarajevu 7. 11. 2014. u 12:00. Branko Lustig će održati predavanje nakon prikazivanja filma ‘Dječak u prugastoj pidžami’ i učenici će dobit jedinstvenu priliku čuti iskustva o Holokaustu iz prve ruke jednoga od posljednjih 3000 živućih žrtava..

U današnje smo vrijeme svjedoci porastu nasilja među mladima, diskriminacije i socijalnih nepravdi, napose među djecom vršnjacima, prema pojedincima druge nacionalnosti, vjere ili rase. Imajući također u vidu jačanje desničarskih ideologija u posljednje vrijeme te konkretno nepostojanje izvaninstitucionalne platforme za učenje o holokaustu i nepravdama nacističkih režima, organizator Festivala uvođenjem ovog programa ima za cilj upoznati što širu ciljnu skupinu o toj temi te na multimedijalan i multidisciplinaran način progovarati o nepravdama nacističkih režima i poticati na otvoreni dijalog te suradnju kulturnih, obrazovnih i državnih institucija.